Svenska

Obs! 12 juli t.o.m. 28 juli går det ej att få intygen hemskickade. Det går fortfarande att skriva ut dem själv.

”Hjälp romer på plats i Rumänien”

– Ge inte pengar till tiggarna utanför affärerna. Hjälp istället romerna på plats i Rumänien.

Det säger Andrei Brie, ledare för Barnmissionens samarbetsorganisation Prison Fellowship Romania, som i måndags besökte Barnmissionen tillsammans med Mihai Baltaga.

I 25 år har Prison Fellowship Romania (PFR) arbetat med flera utsatta grupper – romska familjer, hemlösa samt fångar och deras familjer. Sedan 2012 samarbetar de med Barnmissionen som regelbundet skickar hjälpsändningar med materiell hjälp till Rumänien.

Hjälpen från Sverige kommer från privatpersoner och från det svenska försvaret. Hit går också produkter som inte blir sålda i Öppna Hjärtats second hand-butiker. I Rumänien delas hjälpen ut till utsatta familjer. En del säljs i organisationens två second hand-affärer, för att ge pengar till hjälparbetet.

– Vi arbetar med fångarnas familjer. Det är inte barnens fel att föräldrarna har gjort fel val i livet. När pappan sitter i fängelse har mamman och barnen inget att äta. Då går vi in och hjälper familjerna. Det är viktigt att vi gör vad vi kan så att inte barnen följer sina föräldrars dåliga exempel, säger Andrei Brie.

Organisationen har samarbete med 17 fängelser i Rumänien. De driver bland annat ett rehabiliteringshem för före detta fångar, för att hjälpa dem ut i samhället istället för att återvända till kriminaliteten. 45 platser finns på hemmet, men många fler – mellan 270 och 280 personer – står i kö för att få komma dit.

PFR har också ett center för hemlösa och två dagcenter för barn. I ett soppkök serveras varje dag tre mål mat till 250 personer. Just nu byggs soppköket ut kraftigt och från och med i sommar ska de kunna hjälpa 600 personer med tre mål mat varje dag.

En stor del av hjälpen går till romska familjer som många gånger lever i svår misär. Organisationen hjälper 8 000 romska familjer.

– Vi tror på att ge romerna hjälp på plats i Rumänien. Att romer tigger utanför affärer i Sverige är ingen bra lösning och jag uppmanar svenskarna att inte ge dem pengar i handen. Då är det mycket bättre att hitta lösningar för dem på hemmaplan – och det är det som vi arbetar med, tillsammans med bland andra Barnmissionen, säger Andrei Brie.