Svenska

I barnbyn får barn en ny chans i livet

I Barnmissionens barnby Open Heart Children´s Village på Filippinerna får utsatta barn en ny chans i livet.

I utkanten av Filippinernas huvudstad Manila finns Barnmissionens center Hillls of Grace. Förutom kontor, undervisningslokaler, läkarmottagning och en förskola finns också Barnmissionens barnby Open Heart Children´s Village, som byggts upp med stöd från svenska Biltema.

− Vi startade barnbyn år 2011. De första barnen som vi tog hand om fick vi kontakt med genom vår mobila hälsoklinik. Deras mamma hade cancer och dog. Pappan hade ingen möjlighet att ta hand om barnen, så vi tog hand om barnen samtidigt som vi hjälpte pappan. När han fick bättre förutsättningar att ta hand om sina barn och blev godkänd av myndigheterna fick barnen komma tillbaka och bo med sin pappa, berättar Carol Talosig som är sjuksköterska på Children´s Mission Philippines.

Barnbyn består av en rad hus där barnen bor uppdelade efter ålder. Det yngsta barnet i barnbyn just nu är fyra år gammal. Varje hus har sovrum, kök, toaletter och gemenskapsutrymmen. Där bor åtta barn tillsammans med husföräldrar, som ansvarar för barnen i huset.

Några av barnen bor i byn under en kortare period på ett halvår, men de flesta tas omhand av Barnmissionen under flera års tid, som längst fram tills de fyller 18 år. Barn som inte har någon familj alls stannar ofta under en längre tid. Sju år är den längsta period som något barn har bott i barnbyn.

Under tiden i barnbyn får barnen lära sig att laga mat och sköta ett hem, så att de kan klara sig själva i ett eget boende i framtiden. Samtidigt får de uppleva att ha en familj med föräldrar och syskon som bryr sig om varandra. Barnmissionen ser såklart också till att barnen får en ordentlig skolutbildning.

− De barn som kommer hit är barn som försummats eller blivit övergivna. Ibland handlar det om gatubarn som tagits omhand av de sociala myndigheterna. Vi är kontrollerade av myndigheterna. De placerar barn hos oss och kommer hit med jämna mellanrum för att kontrollera oss, berättar Jowela Marbella som är socialarbetare på Children´s Mission Philippines.

− Det här är barn som ofta har med sig mycket i bagaget. Under tiden hos oss hjälper vi dem med de trauman och problem som de har, samtidigt som vi stöttar dem i relationerna med sina släktingar, tillägger Jowela Marbella.