Svenska

Nils-Erik Claesson lämnar ordförandeposten i Barnmissionen

Det är nästan 13 år sedan Nils-Erik Claesson gick med i Barnmissionens styrelse och sedan 2008 har han varit styrelsens ordförande. Men i samband med Barnmissionens styrelsemöte den 13 februari 2019 lämnade han över uppdraget till en ny ordförande, Egil Friestad.

– Det har varit intressanta år. Jag såg en möjlighet för missionen att växa, och det har den verkligen gjort. Aldrig hade jag kunnat drömma om att vi skulle arbeta i så många länder, med så många projekt och partner, sade Nils-Erik Claesson i samband med att han avtackades på styrelsemötet.

Under Nils-Erik Claessons tid som styrelseordförande har Barnmissionen bland annat blivit medlemmar i Svenska Missionsrådet och vuxit kraftigt genom samgående med NAV-partner och den isländska hjälporganisationen ABC Childrens Aid.

Barnmissionens generalsekreterare Bo Wallenberg tackade Nils-Erik Claesson med en plakett, med en ostkorg och framför allt med många varma ord och hälsningar från arbetsfältet.

– Vi är så tacksamma för alla de år som du lett styrelsearbetet i Barnmissionen och för det stora jobb som du har lagt ner, sade Bo Wallenberg bland annat.

Ny styrelseordförande för Barnmissionen blir Egil Friestad som bland annat har en bakgrund som företagsledare för Höganäs-Bjuf-koncernen.

Nils-Erik Claesson och Bo Wallenberg
Nils-Erik Claesson och Bo Wallenberg
Bo Wallenberg avtackar Nils-Erik Claesson.