Svenska

Sanjida får gå i skola

45 läxhjälpsskolor i Bangladesh (Tutorial Schools) hjälper tusentals barn till en utbildning. Under år 2023 gick 3 764 barn i skolorna. Hälften av dessa barn fick skolgången bekostad från Barnmissionen.

Läxhjälpsskolorna riktar sig till barn i åldern sex till tolv år som går i årskurs ett till fem. Alla barn i skolorna kommer från mycket utsatta familjer som lever i svår fattigdom. Förutom utbildning i vanliga skolämnen får barnen kunskap om hälsa och sociala frågor.

Sanjida Kisku studerar i årskurs tre på Prannagar Tutorial School. Hon har en dröm om att bli sjuksköterska. Men hon hade inte fått chansen att gå i skola alls om hon inte hade erbjudits gratis undervisning i hjälpskolan eftersom familjen inte har råd att betala skolavgifter eller skolmaterial.  Sanjida kommer från en fattig familj. Hennes pappa, som är den enda i familjen som tjänar pengar, är dagarbetare, med en mycket låg och mycket ojämn inkomst. Mamman är hemmafru, hennes äldre syster har gift sig och hennes storebror studerar i klass nio.

Förutom att gå i skolan hjälper Sanjida sin mamma med hushållsarbete. Hon tillverkar bland annat pinnar med kogödsel som familjer använder som bränsle.

Familjen är mycket tacksamma till Barnmissionen som ger Sanjida en utbildning.