Svenska

Tvillingar har börjat skolan

Esibitar och Lokiru Eyanae är tvillingar. De bor tillsammans med sin pappa i skogen utanför Loriemet, i Turkanaregionen i norra Kenya. Tvillingarnas mamma dog år 2022 på grund av tuberkulos, men hon hade också svåra problem med psykisk ohälsa. Tvillingarna bodde under en tid hos sin moster i Lokichoggio, men livet blev svårt för dem och pappan bestämde att de istället skulle bo med honom i skogen, där den lilla familjen har överlevt på att bränna kol och jaga vilda djur.

Barnmissionens partnerorganisation Ledo har nu kunnat ta emot Esibitar och Lokiru, som har börjat i Barnmissionens grundskola Hannah Emuriakin.

Skolan startade år 2011, när missionärerna KeA och Birgitta Arnlund kom till Lokichoggio och såg att många barn inte fick gå i skolan. 100 barn samlades dagligen i skuggan av ett stort träd för att få grundläggande undervisning. De eleverna blev grunden till dagens skola som bedöms som en av de bästa i hela regionen. Under år 2023 var Hannah Emuriakin den skola i regionen där eleverna förbättrat sig mest i de nationella proven.

Skolan hade år 2023 drygt 450 elever. När eleverna lämnar skolan utbildar många elever sig vidare på gymnasier i närheten. En del av barnen, som inte har några ekonomiska förutsättningar för att fortsätta studera, får ekonomiskt stöd till gymnasie- och högskolestudier från privata givare genom Barnmissionens studiehjälpprogram Mapendo Student Support.

Skolan Hannah Emuriakin utmärker sig genom sin goda standard, med utbildade lärare och en välutrustad skola med datorer och internet. Det finns också en skolgård där barnen kan leka. I anslutning till skolan finns också ett stort växthus och teknisk yrkesträning inom bland annat svetsning.