Svenska

Svetskurs ger jobb till Rogelio

Rogelio A Espana på Filippinerna är 43 år gammal. Hela livet har han levt under mycket knappa förhållanden. Som barn slutade han skolan efter grundskolan för att istället börja arbeta och hjälpa till med försörjningen av sin familj, som levde under mycket enkla förhållanden. Hans pappa lärde upp honom till byggnadsarbetare.


Rogelio gifte sig så småningom med en kvinna som arbetar som lärare. Hon inspirerade honom att börja studera igen. Rogelio blev antagen till en yrkesutbildning i svetsning som Barnmissionen på Filippinerna erbjuder. När han började på utbildningen var han blyg och nervös, eftersom han inte hade studerat på många år. Men snart uppskattade han de nya kunskaperna om svetsning som han fick lära sig på utbildningen. Han lärde sig också att samarbeta med andra, att vara tålmodig och att hårt arbete och beslutsamhet kan göra stor skillnad.

Utbildningen har gett honom praktiska kunskaper, men också nytt självförtroende. Rogelio tror och hoppas att utbildningen ska hjälpa honom att kunna arbeta och lyfta sin familj från fattigdom. Planen för framtiden är att arbeta, men samtidigt gå fler yrkeskurser för att öka sin kompetens.
Rogelio är mycket tacksam för möjligheten han har fått att gå Barnmissionens yrkeskurs i svetsning.