Svenska

Tio byar i Zambia kan få rent vatten!

Rent vatten är en stor bristvara i de fattiga byar i Zambia där Barnmissionen arbetar. Det leder till många dödsfall som kan undvikas. Children´s Mission Zambia har skickat en förfrågan till Barnmissionen om att finansiera tio borrhål för vatten i de byar där de är verksamma.

Ett borrhål för att nå ner till rent vatten kostar 16 000 kronor och är en fantastisk investering för framtiden. När barn, familjer och även deras djur kan dricka rent vatten minskar sjukdomarna och liv räddas. I Coronatider är det också väldigt viktigt för hygienen, eftersom rent vatten minskar spridningen av sjukdomen.

Barnmissionen vill gärna hjälpa till, och vi vänder oss nu till er givare med ett upprop om en extra gåva till detta livsviktiga projekt. Byborna kommer själva att samla in pengar till pumpar. De kommer sedan att äga borrhålen och ta ansvar för underhållet. Vi vet att detta fungerar väldigt bra eftersom vi tidigare gjort liknande projekt i Zambia.

Bo Wallenberg

Generalsekreterare Barnmissionen

Här kan du ge din gåva. Du kan också swisha till 9010802 och märka din gåva: ”Rent vatten”.