Bli Loki-fadder

I Lokichoggio, en ökenort i nordvästra Kenya, har våra medarbetare Birgitta och Kea Arnlund tillsammans med en grupp människor på orten byggt och startat en för- och grundskola.
För närvarande går 565 barn där och många fler skulle vilja få plats. Arbetet med skolan har lett till andra projekt som handlar om samhällsutveckling i ett vidare perspektiv – kompetenshöjning, kvinnoprojekt som ger möjlighet till inkomst, utbildning i entreprenörskap, förebyggande hälsovård, hygien, renhållning etc.

Akut hjälp vid sjukdom och utdelning av mat vid svår torka förekommer också då medel finns.


Bli fadder Läs mer

Läs mer om Barnmissionens arbete i Loki på www.arnlund.org

Tre fadderskap

Loki

skolfadder

Vill du hjälpa ett barn – inte bara för stunden utan långsiktigt? Som Loki fadder stöder du barns skolgång men ser också till barnens andra behov såsom hälsa, miljö och familjesituation.

Kostnad: 200 kr per månad

Läs mer

Loki Matpaket

matkasse-fadder

Genom LOKI MATPAKET FADDER ger du ett barn och dess vårdnadshavare trygghet. Att veta att man en gång i veckan får hämta en matkasse betyder oerhört mycket.

Kostnad: 200 kr per månad

 

Läs mer

Loki Student

Loki Student-fadder

Genom Barnmissionens studiehjälpprogram MMS (Mapendo Student Support) kan DU få vara med och ge någon chans till gymnasie/högskoleutbildning genom att bli LOKI STUDENT FADDER!

Kostnad: 400 kr per månad

Läs mer

Jag vill bli Loki-fadder